अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

अर्जुन भुषाल

अर्जुन भुषाल

ठेगाना गैडाकोट-५, नवलपरासी
Email arjunbhushal83@yahoo.com
सम्पर्क 9861-843086
आबद्द मिति २०७० आषाढ ३१
सदस्यता नम्बर

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
आषाढ, June/July २०७०/201330,000 ₩
 श्रावन, july/August२०७०/201350,000 ₩
 भाद्र, August/September२०७०/201325,000 ₩
 अस्विन, September/October२०७०/201325,000 ₩
 कार्तिक, October/November२०७०/201320000 ₩
 मङ्सिर, November/December२०७०/201335000 ₩
 पौष, December/January२०७०/201459000 ₩
 माघ, January/February२०७०/201430000 ₩
 फाल्गुन, february/March२०७०/201430000 ₩
 चैत्र, March/April२०७०/201435000 ₩
 बैसाख, April/May२०७१/201435000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७१/201420000 ₩ ,
 आषाढ, June/July२०७१/201420000 ₩
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 414,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 36,800 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
 श्रावन, July/August२०७१/2014 20000 ₩
 भाद्र, August/September२०७१/2014 20000 ₩
 अस्विन, September/October२०७१/2014 20000 ₩
 कार्तिक, October/November२०७१/2014 20000 ₩
 मङ्सिर, November/December२०७१/2014 20000 ₩
 पौष, December/January२०७१/2015 20000 ₩
 माघ, January/February२०७१/2015 27500 ₩
 फाल्गुन, February/ march२०७१/2015 27500 ₩
 चैत्र, March/ April२०७१/2015 50000 ₩
 बैशाख, April/ may२०७२/2015 50000 ₩
 जेष्ठ, may/ june२०७२/2015 50000 ₩
आषाढ, June/ july २०७२/2015 20000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 345,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 32,888 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
 श्रावन, July/August२०७२/2015  20000 ₩
 भाद्र, August/September२०७२/2015  20000 ₩
 अस्विन, September/October२०७२/2015  20000 ₩
 कार्तिक, October/November२०७२/2015 500 Rs.
 मङ्सिर, November/December२०७२/2015 500 Rs.
 पौष, December/January२०७२/2016 500 Rs.
 माघ, January/February२०७२/2016 500 Rs.
 फाल्गुन, February/ march२०७२/2016 500 Rs.
 चैत्र, March/ April२०७२/2016 500 Rs.
 बैशाख, April/ may२०७३/2016 500 Rs.
 जेष्ठ, may/ june२०७३/2016 500 Rs.
आषाढ, June/ july २०७३/2016 500 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 60,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 5,719+4,500= रु. 10,219 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/ August२०७३/2016500 Rs.
भाद्र , August/ September२०७३/2016500 Rs.
अस्विन, September/ October२०७३/2016500 Rs.
 कार्तिक, October/ Novemnber२०७३/2016500 Rs.
 मङ्सिर, Novemnber/ December२०७३/2016500 Rs.
पौष, December/ January२०७३/2017500 Rs.
माघ, January/ February२०७३/2017500 Rs.
फाल्गुन, February/ March२०७३/2017500 Rs.
चैत्र, March/ April२०७३/2017500 Rs.
 बैसाख, April/ May२०७४/2017500 Rs.
 जेष्ठ, May/ june२०७४/2017500 Rs.
आषाढ, June/ July२०७४/2017500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/ August२०७४/2017500 Rs.
भाद्र , August/ September२०७४/2017500 Rs.
अस्विन, September/ October२०७४/2017 500 Rs.
 कार्तिक, October/ NOvember२०७४/2017500 Rs.
 मङ्सिर, NOvember/December२०७४/2017500 Rs.
पौष, December/ January२०७४/2018500 Rs.
माघ, January/ February२०७४/2018500 Rs.
फाल्गुन, February/ March२०७४/2018500 Rs.
चैत्र, March/ April२०७४/2018500 Rs.
 बैसाख, April/ May२०७५/2018500 Rs.
 जेष्ठ, May/ june२०७५/2018500 Rs.
आषाढ, June/ July२०७५/2018500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/ August२०७५/2018500 Rs.
भाद्र , August/ September२०७५/2018500 Rs.
अस्विन, September/ October२०७५/2018500 Rs.
 कार्तिक, October/ NOvember२०७५/2018500 Rs.
 मङ्सिर, NOvember/December२०७५/2018500 Rs.
पौष, December/ January२०७५/2019500 Rs.
माघ, January/ February२०७५/2019500 Rs.
फाल्गुन, February/ March२०७५/2019500 Rs.
चैत्र, March/ April२०७५/2019500 Rs.
 बैसाख, April/ May२०७६/2019500 Rs.
 जेष्ठ, May/ june२०७६/2019500 Rs.
आषाढ, June/ July२०७६/2019500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
* संस्थाले चालु गरेको अनाथ बालबालिकाहरुको लागि आवास निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 25,000 (पच्चीस हजार)सहयोग प्राप्त । 
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/ August२०७६/2019500 Rs.
भाद्र , August/ September२०७६/2019500 Rs.
अस्विन, September/ October२०७६/2019500 Rs.
 कार्तिक, October/ NOvember२०७६/2019500 Rs.
 मङ्सिर, NOvember/December२०७६/2019500 Rs.
पौष, December/ January२०७६/2020500 Rs.
माघ, January/ February२०७६/2020500 Rs.
फाल्गुन, February/ March २०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/ April २०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/ May २०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/ june २०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/ July २०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।

सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228