अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

अनुजंग थापा मगर

अनुजंग थापा मगर

ठेगाना गंगा जमुना गाउपालिका-८, धादिङ
Email drona.anuj@gmail.com
सम्पर्क +134-7901-7820
आबद्द मिति २०७१ कार्तिक ८
सदस्यता नम्बर ३९

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
कार्तिक, October/November२०७२/2015100. $ (USA DOLLAR)
मङ्सिर, November/December२०७२/2015100. $ (USA DOLLAR)
पौष, December/Januarry२०७२/2016100. $ (USA DOLLAR)
माघ, January/Februarry२०७२/2016100. $ (USA DOLLAR)
फाल्गुन, February/March२०७२/2016100. $ (USA DOLLAR)
चैत्र, March/April२०७२/2016100. $ (USA DOLLAR)
बैसाख, April/May २०७३/2016 2000 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७३/2016 2000 Rs.
आषाढ, June/July २०७३/2016 2000 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 600 $ (USA DOLLAR)  हुन पुगेको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 21498+6,000= रु. 27,498 हुन गयको थियो l
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु. 43,157 सहयोग गर्नु भयको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 2000 Rs.
भाद्र, August/september २०७३/2016 2000 Rs.
अस्विन, September/October २०७३/2016 2000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/20162030 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/20172030 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/20172030 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/20172030 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/20172030 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/20172030 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/20172030 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/20172030 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/20172030 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 24,270 हुन गएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 2030 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017 2030 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 2030 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 2030 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 2030 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 2030 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 2030 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 2030 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 2000 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018 2000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 2000 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 2000 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 24,240 हुन गएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 2000 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 2000 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 2000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 2000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 2000 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 2000 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 2000 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 2000 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 2000 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 2000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 2000 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 2000 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 24,000 हुन गएको थियो l
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 50,000 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७६/2019 2000 Rs.
भाद्र, August/September २०७६/2019 2000 Rs.
अस्विन, September/October २०७६/2019 2000 Rs.
कार्तिक, October/November २०७६/2019 2000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/20192000 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/20202000 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/20202000 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/20202000 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/20202000 Rs.
बैसाख, April/may २०७७/2020
जेष्ठ, May/June २०७७/2020
आषाढ, June/July २०७७/2020
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228