अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

अन्जु कुँवर

अन्जु कुँवर

ठेगाना महाराजगंज-३, काठमाडौं
Email anjukunwar215@gmail.com
सम्पर्क 9863196768
आबद्द मिति 16-December-2016/ २०७३ पौष १
सदस्यता नम्बर ५४

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
पौष, December/Januarry२०७३/2017 1,00,000 ₩ + 20000 ₩
माघ, January/Februarry२०७३/2017 20000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७३/2017 20000 ₩
चैत्र, March/April२०७३/2017 20000 ₩
बैसाख, April/may२०७४/2017 20000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७४/2017 20000 ₩
आषाढ, June/July२०७४/2017 20000 ₩
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 240,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,535 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 20000 ₩
भाद्र, August/September २०७४/2017 20000 ₩
अस्विन, September/October २०७४/2017 20000 ₩
कार्तिक, October/November२०७४/2017500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट 60,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 5,633+4,500= रु. 10,133 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020  500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/2020  500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020  500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020
बैसाख, April/may२०७७/2020
जेष्ठ, May/June२०७७/2020  
आषाढ, June/July२०७७/2020  
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228