अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

अमर बहादुर दरलामी

अमर बहादुर दरलामी

ठेगाना रम्भा गाउपालिका-४, रानीबास पाल्पा
Email amardarlami90@gmail.com
सम्पर्क ९८६९४०९८५३
आबद्द मिति 23-June-2016/ २०७३ आषाढ ९
सदस्यता नम्बर ४८

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
आषाढ, June/July२०७३/201650000 ₩
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 20,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 1,906 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 150,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 13,513 हुन गएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 20000 ₩
भाद्र, August/September २०७३/2016 20000 ₩
अस्विन, September/October २०७३/2016 20000 ₩
कार्तिक, October/November २०७३/2016 20000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७३/2016 20000 ₩
पौष, December/Januarry२०७४/201820000 ₩
माघ, January/Februarry२०७४/201820000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७४/201820000 ₩
चैत्र, March/April२०७४/201820000 ₩
बैसाख, April/may२०७५/201820000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७५/201820000 ₩
आषाढ, June/July२०७५/201820000 ₩
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट 240,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,284 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७५/2018 20000 ₩
भाद्र, August/September २०७५/2018 20000 ₩
अस्विन, September/October २०७५/2018 20000 ₩
कार्तिक, October/November२०७५/2018 20000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 20000 ₩
पौष, December/Januarry२०७५/2019 20000 ₩
माघ, January/Februarry२०७५/2019 20000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 20000 ₩
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट 160,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 14,856+2,000= 16,856 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 32,497 सहयोग गर्नु भएको भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September २०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October २०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November २०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December २०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry २०७६/2020 500 Rs.
माघ, January/Februarry २०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७७/2021500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021500 Rs.
चैत्र, March/April २०७७/2021 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७८/2021 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७८/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७८/2021 500 Rs.
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७८/2021 500 Rs.
भाद्र, August/September २०७८/2021 500 Rs.
अस्विन, September/October २०७८/2021 500 Rs.
कार्तिक, October/November २०७८/2021 500 Rs.
मङ्सिर, November/December २०७८/2021 500 Rs.
पौष, December/Januarry २०७८/2022500 Rs.
माघ, January/Februarry २०७८/2022  
फाल्गुन, February/March २०७८/2022  
चैत्र, March/April २०७८/2022
बैसाख, April/may २०७९/2022  
जेष्ठ, May/June २०७९/2022
आषाढ, June/July २०७९/2022
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228