अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

अच्युत गौतम

अच्युत गौतम

ठेगाना चौरीदेउराली गाउपालिका-४, काभ्रे
Email
सम्पर्क ९८५१०४६२४६
आबद्द मिति 21-May-2019/२०७६-०२-०७
सदस्यता नम्बर ७२

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 1,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 500 Rs.
माघ, Januarry/February२०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र , March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 11,111 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021500 Rs.
माघ, Januarry/February२०७७/2021500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021500 Rs.
चैत्र , March/April२०७७/2021500 Rs.
बैशाख, April/May २०७८/2021500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७८/2021500 Rs.
आषाढ, June/July२०७८/2021500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७८/2021 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७८/2021  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७८/2021   500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७८/2021   500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७८/2021   500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७८/2022   500 Rs.
माघ, Januarry/February२०७८/2022   500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७८/2022   500 Rs.
चैत्र , March/April२०७८/2022   500 Rs.
बैशाख, April/May२०७९/2022   500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७९/2022   500 Rs.
आषाढ, June/July२०७९/2022   500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 12,105 सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७९/2022 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७९/2022  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७९/2022
कार्तिक, October/November२०७९/2022
मङ्सिर, November/December२०७९/2022
पौष, December/Januarry२०७९/2023
माघ, Januarry/February२०७९/2023
फाल्गुन, February/March२०७९/2023   
चैत्र , March/April२०७९/2023  
बैशाख, April/May२०८०/2023  
जेष्ठ, May/June२०८०/2023
आषाढ, June/July२०८०/2023
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228