अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

सरोज गौतम

सरोज गौतम

ठेगाना: सुनापती गाउँपालिका-१, रामेछाप
जन्म मिति: 2069-09-12
आबद्द मिति: 2077-06-11