अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

लेखा समिती

संयोजक-खेमनाथ आचार्य

सदस्य-तेज प्रसाद चौलागाईं

सदस्य-देवेन्द्र सापकोटा