अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

पूर्ण चन्द्र अधिकारी

पूर्ण चन्द्र अधिकारी

ठेगाना पोखरा उपनगरपलिका -७, कास्की
Email p2adhikari@yahoo.com
सम्पर्क 9860-752924
आबद्द मिति 10-december-2014/ २०७१ मंसिर २४
सदस्यता नम्बर २८

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
मङ्सिर, November/December२०७१/201421000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201521000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201520000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201520000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201520000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201520000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201520000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201520000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट 200,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 17,777 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 20000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 20000 ₩
अस्विन, September/October २०७२/2015 20000 ₩
कार्तिक, October/November २०७२/2015 20000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७२/2015 20000 ₩
पौष, December/Januarry २०७२/2015 20000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201620000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201620000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201620000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201620000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201620000 ₩
आषाढ, June/July २०७३/2016 20000 ₩
२०७२/२०७ मा यहाँबाट 240,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,535 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 100,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 9,009 भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201620000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/201620000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201620000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201620000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201620000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/201720000 ₩
माघ, January/Februarry२०७३/2017500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017500 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017500 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017500 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 140,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु.13,145+3,000= 16,145  हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020  500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021  500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७७/2021 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७८/2021 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७८/2021
आषाढ, June/July२०७८/2021
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228