अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

अमृत कुमार फुयाल

अमृत कुमार फुयाल

ठेगाना हेटौँडा उपमहनगरपालिका-११,मकवानपुर
Email
सम्पर्क 9845722504
आबद्द मिति 12-August-2019/२०७६-०४-२८
सदस्यता नम्बर १०९

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

 प्रवेश शुल्क वापत रु. 1,000 /- प्राप्त । 
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७६/2019 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७६/2019 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७६/2019 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७६/2020 Rs. 500   
माघ, Januarry/February२०७६/2020 Rs. 500   
फाल्गुण, February/March२०७६/2020 Rs. 500   
चैत्र, March/April२०७६/2020 Rs. 500   
बैशाख, April/May२०७७/2020 Rs. 500   
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 Rs. 500   
आषाढ, June/July२०७७/2020 Rs. 500   
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७७/2020 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७७/2020 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७७/2020 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७७/2021 Rs. 500   
माघ, Januarry/February २०७७/2021 Rs. 500
फाल्गुण, February/March २०७७/2021 Rs. 500
चैत्र, March/April २०७७/2021 Rs. 500
बैशाख, April/May २०७८/2021 Rs. 500
जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 500
आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 500
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियानमा रु. 5,000 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७८/2021  Rs. 500
भाद्र, August/September२०७८/2021  Rs. 500
अस्विन, September/October२०७८/2021  Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७८/2021  Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७८/2021  
पौष, December/Januarry२०७८/2022  
माघ, Januarry/February २०७८/2022
फाल्गुण, February/March २०७८/2022
चैत्र, March/April २०७८/2022
बैशाख, April/May २०७८/2022
जेष्ठ, May/June २०७८/2022
आषाढ, June/July २०७८/2022
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228