अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

होम नाथ भट्ट

होम नाथ भट्ट

ठेगाना किस्पाङ् गाउपालिका-३, नुवाकोट
Email
सम्पर्क 9860-334018
आबद्द मिति 08-September-2015/ २०७२ असोज २१
सदस्यता नम्बर ३४

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
अस्विन, September/October२०७२/2015500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७२/2015500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७२/2015500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७२/2016500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७२/2016500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७२/2016500 Rs.
चैत्र, March/April२०७२/2016500 Rs.
बैसाख, April/may२०७३/2016 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७३/2016500 Rs.
आषाढ, June/July२०७३/2016500 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट  प्राप्त हुन गएको रु. 5,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/2016 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७३/2016 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2016 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/2017 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७४/2017 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017 500 Rs.
२०७/२०७४ मा यहाँबाट  प्राप्त हुन गएको रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2017 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७५/2018 500 Rs.
२०७/२०७५ मा यहाँबाट  प्राप्त हुन गएको रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७/२०७६ मा यहाँबाट  प्राप्त हुन गएको रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
बालबालिकाको लागि शैक्षिक सामग्री खरिदमा सहयोग रु. 1,000/-
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट  प्राप्त हुन गएको रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
*एक दिनको भोजनको लागि रु. १,००० सहयोग प्राप्त ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान मा रु. 10,000 सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७७/2021 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७८/2021 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७८/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७८/2021
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228