अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

दिल बहादुर जलारी “पासा”

दिल बहादुर जलारी “पासा”

ठेगाना पोखरा लेखनाथ नगरपालिका-७, काँस्की
Email dilpasa123@gmail.com
सम्पर्क 082-10-290-16080
आबद्द मिति २०७० पौष ३०
सदस्यता नम्बर

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
पौष, December/January २०७०/ 2014140000 ₩
माघ, January/February२०७०/201450000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७०/201450000 ₩
चैत्र, March/April२०७०/201450000 ₩
बैसाख, April/May२०७१/201450000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७१/201450000 ₩
आषाढ, June/July२०७१/201450000 ₩
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 440,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 39,111 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७१/201450000 ₩
भाद्र, August/September२०७१/201450000 ₩
अस्विन, September/October२०७१/201450000 ₩
कार्तिक, October/November२०७१/201450000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201450000 ₩
पौष, December/January२०७१/201550000 ₩
 माघ, January/February२०७१/201525000 ₩
 फाल्गुन, February/march२०७१/201525000 ₩
 चैत्र, March/April२०७१/201525000 ₩
 बैसाख, April/May२०७२/201525000 ₩
 जेष्ठ, May/June२०७२/201525000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201525000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 450,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 40,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 25000 ₩
भाद्र, August/September २०७२/2015 25000 ₩
अस्विन, September/October २०७२/2015 25000 ₩
कार्तिक, October/November २०७२/2015 25000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201525000 ₩
पौष, December/January२०७२/201625000 ₩
माघ, January/February२०७२/201625000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201625000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201625000 ₩
बैसाख, April/May२०७३/201625000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201625000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201625000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 300,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 26,666 हुन गएको थियो ।
बालबालिकाहरुको लागि आबास गृह निर्माण सहयोग अभियानमा यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत तर्फ बाट 500,000 ₩ सहयोग समेत राख्नु भएको थियो l त्यसलाई नेपालि रुपैयामा कन्भर्ट गर्दा रु. 45,045 हुन गएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 25000 ₩
भाद्र, August/September २०७३/2016 25000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201625000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201625000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201625000 ₩
पौष, December/January२०७३/201725000 ₩
माघ, January/February२०७३/201725000 ₩
 फाल्गुन, February/March२०७३/201725000 ₩
चैत्र, March/April२०७३/201725000 ₩
बैसाख, April/May२०७४/201725000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७४/201725000 ₩
आषाढ, June/July२०७४/201725000 ₩
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 300,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 28,598 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/201725000 ₩
भाद्र, August/September२०७४/201725000 ₩
अस्विन,September/October२०७४/201725000 ₩
कार्तिक, October/November२०७४/201725000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७४/201725000 ₩
पौष, December/January २०७४/2018 25000 ₩
माघ, January/February २०७४/201825000 ₩
फाल्गुन, February/March २०७४/2018 25000 ₩
चैत्र, March/April २०७४/2018 25000 ₩
बैसाख, April/May २०७५/2018 25000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७५/2018 25000 ₩
आषाढ, June/July २०७५/2018 25000 ₩
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 300,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 28,598 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/201825000 ₩
भाद्र, August/September२०७५/201825000 ₩
अस्विन, September/October२०७५/201825000 ₩
कार्तिक, October/November२०७५/201825000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७५/201825000 ₩
पौष, December/January२०७५/201925000 ₩
माघ, January/February२०७५/201925000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७५/201925000 ₩
चैत्र, March/April२०७५/201925000 ₩
बैसाख, April/May२०७६/201925000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७६/201925000 ₩
आषाढ, June/July २०७६/2019 25000 ₩
२०७६/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको सहयोग 300,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 27,027 हुन गएको थियो ।
बालबालिकाहरुकोलागि आबास गृह निर्माण अभियान (२०७६) मा यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत तर्फ बाट रु. 50,005 सहयोग गर्नु भएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/201925000 ₩
भाद्र, August/September२०७६/201925000 ₩
अस्विन,September/October२०७६/201925000 ₩
कार्तिक, October/November२०७६/201925000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७६/201925000 ₩
पौष, December/January २०७६/2019 20000 ₩
माघ, January/February २०७६/2020 20000 ₩
फाल्गुन, February/March २०७६/2020 20000 ₩
चैत्र, March/April २०७६/2020 20000 ₩
बैसाख, April/May २०७७/2020 20000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 20000 ₩
आषाढ, June/July २०७७/2020 20000 ₩
२०७६/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको सहयोग 265,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 24,605 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/202020000 ₩
भाद्र, August/September२०७७/202020000 ₩
अस्विन, September/October २०७७/2020 20000 ₩
कार्तिक, October/November २०७७/2020 20000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७७/2020 20000 ₩
पौष, December/January २०७७/2021 20000 ₩
माघ, January/February २०७७/2021 20000 ₩
फाल्गुन, February/March २०७७/2021 20000 ₩
चैत्र, March/April २०७७/2021 20000 ₩
बैसाख, April/May २०७८/2021 20000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७८/2021 20000 ₩
आषाढ, June/July २०७८/2021 20000 ₩
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 240,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,284 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७८/2021 20000 ₩
भाद्र, August/September२०७८/2021 20000 ₩
अस्विन, September/October २०७८/2021 20000 ₩
कार्तिक, October/November २०७८/2021
मङ्सिर, November/December २०७८/2021
पौष, December/January २०७८/2022
माघ, January/February २०७८/2022
फाल्गुन, February/March २०७८/2022
चैत्र, March/April २०७८/2022
बैसाख, April/May २०७९/2022
जेष्ठ, May/June २०७९/2021
आषाढ, June/July २०७९/2021
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228