अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

Author: Amreet Neupane

विश्वराम ढकाल

प्रबेश शुल्क वापत रु. 1,000 प्राप्त। Month of Year Donation amount जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 1,000 आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 1,000 २०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 2,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 1,000 भाद्र, August/ September २०७८/2021 Rs. 1,000 अस्विन , September/ October २०७८/2021 Rs. 1,000 […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ११:०४
कुमार गौतम

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 500 आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 500 २०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 1,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 500 भाद्र, August/ September २०७८/2021 Rs. 500 अस्विन , September/ October २०७८/2021 Rs. 500 […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार १०:१२
भरत खड्का

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount वैशाख, April/May २०७८/2021 Rs. 500 जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 500 आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 500 २०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 1,500 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 भाद्र, August/ September २०७८/2021 अस्विन , September/ October २०७८/2021 कार्तिक, […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ०९:५३
पुष्पा पौडेल

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount वैशाख, April/May २०७८/2021 Rs. 1,000 जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 1,000 आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 1,000 २०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 3,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 1,000 भाद्र, August/ September २०७८/2021 Rs. 1,000 अस्विन , […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ०९:३८
सोम गौतम

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount वैशाख, April/May २०७८/2021 Rs. 500 जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 500 आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 500   २०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 1,500 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 500 भाद्र, August/ September २०७८/2021 Rs. 500 अस्विन […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ०९:०७
अनुप घिमिरे

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 500 आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 500   २०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 1,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 500 भाद्र, August/ September २०७८/2021 Rs. 500 अस्विन , September/ October २०७८/2021 Rs. […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ०८:१८
कृष्ण गौतम

प्रबेश शुल्क वापत रु. १,००० प्राप्त । Month of Year Donation amount बैशाख, April/May २०७८/2021 Rs. 500 जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 500 आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 500   २०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 1,500 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 500 भाद्र, August/ September २०७८/2021 अस्विन , […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ०७:५८
माधव गौतम

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount बैशाख, April/May २०७८/2021 Rs. 500 जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 500 आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 500   २०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 1,500 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 500 भाद्र, August/ September २०७८/2021 अस्विन , September/ […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ०७:१९
देवेन्द्र सापकोटा

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,०००। Month of Year Donation amount बैशाख, April/May २०७८/2021 Rs. 500 जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 500 आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 500   २०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 1,500 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । आफ्नो हजुरबुबा केदारनाथ सापकोटाको सम्झनामा रु. ३,००० सहयोग प्राप्त। Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 […]

 • २०७८ भाद्र ९, बुधबार १२:२२
दिल कुमारी राई

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount बैशाख, April/May २०७८/2021 Rs. 600 जेष्ठ, May/June २०७८/2021 आषाढ, June/July २०७८/2021   Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 भाद्र, August/ September २०७८/2021 अस्विन, September/October २०७८/2021 कार्तिक, October/November २०७८/2021 मङ्सिर, November/December २०७८/2021 पौष, December/Januarry २०७८/2022 माघ, Januarry/February २०७८/2022 फाल्गुण, February/March २०७८/2022 चैत्र, March/April […]

 • २०७८ भाद्र ९, बुधबार १२:१७
सानु बस्नेत

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount बैशाख, April/May २०७८/2021 Rs. 500 जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 500 आषाढ, June/July २०७८/2021   २०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 1,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 भाद्र, August/ September २०७८/2021 अस्विन, September/October २०७८/2021 कार्तिक, October/November २०७८/2021 मङ्सिर, […]

 • २०७८ भाद्र ९, बुधबार ११:५९
सुष्मा गजुरेल

प्रबेश शुल्क वापत रु. १,००० प्राप्त । Month of Year Donation amount चैत्र, March/April २०७७/2021 Rs. 500 बैशाख, April/May २०७८/2021 Rs. 500 जेष्ठ, May/June २०७८/2021 आषाढ, June/July २०७८/2021   सेवक नेपाल बालगृहसमा एक दिनको भोजनासेवाको लागि रु. 2,000 सहयोग गर्नु भएको। Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 भाद्र, August/ September २०७८/2021

 • २०७८ भाद्र ९, बुधबार ११:३८