अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

सान्ता कँडेल

सान्ता कँडेल

ठेगाना सुनापती गाउपालिका-१, रामेछाप
Email
सम्पर्क 9841-461-485
आबद्द मिति 15-July 2019/२०७६-०१-०१
सदस्यता नम्बर ७८

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
बैशाख, April/May२०७६/2019 Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 Rs. 500
आषाढ, June/July२०७६/2019 Rs. 500
श्रावन, July/August२०७६/2019 Rs. 500
* संस्थाले चालु गरेको अनाथ बालबालिकाहरुको लागि आवास निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. १०,००० (दस हजार) सहयोग प्राप्त । 
Month ofYearDonation amount
भाद्र, August/September२०७६/2019 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७६/2019 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७६/2019 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७६/2020 Rs. 500
माघ, Januarry/February२०७६/2020 Rs. 500
फाल्गुण, February/March२०७६/2020 Rs. 500
चैत्र, March/April२०७६/2020 Rs. 500
बैशाख, April/May२०७७/2020 Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 Rs. 500
आषाढ, June/July२०७७/2020 Rs. 500
श्रावन, July/August२०७७/2020 Rs. 500
* संस्थाले संचालन गरेको बालगृहमा (रु. २,००० बरोबरको) १ थान पियानो सहयोग प्राप्त भएको। 
Month ofYearDonation amount
भाद्र, August/September२०७७/2020 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७७/2020 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७७/2020 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७७/2021 Rs. 500
माघ, Januarry/February२०७७/2021 Rs. 500
फाल्गुण, February/March२०७७/2021 Rs. 500
चैत्र, March/April२०७७/2021 Rs. 500
बैशाख, April/May२०७८/2021 Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७८/2021 Rs. 500
आषाढ, June/July२०७८/2021 Rs. 500
श्रावन, July/August२०७८/2021 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७८/2021 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७८/2021 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७८/2021 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७८/2021 Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७८/2022 Rs. 500
माघ, Januarry/February२०७८/2022 Rs. 500
फाल्गुण, February/March२०७८/2022 Rs. 500
चैत्र, March/April२०७८/2022 Rs. 500
बैशाख, April/May २०७९/2022 Rs. 500
जेष्ठ, May/June २०७९/2022 Rs. 500
आषाढ, June/July २०७९/2022 Rs. 500
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७९/2022 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७९/2022  Rs. 500
अस्विन, September/October२०७९/2022  Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७९/2022  Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७९/2022  Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७९/2023  Rs. 500
माघ, Januarry/February२०७९/2023  Rs. 500
फाल्गुण, February/March२०७९/2023  Rs. 500
चैत्र, March/April२०७९/2023  Rs. 500
बैशाख, April/May२०७९/2023  
जेष्ठ, May/June२०७९/2023
आषाढ, June/July२०७९/2023
श्रावन, July/August२०७९/2023  
भाद्र, August/September२०७९/2023  
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228