अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

तेज प्रसाद चौलागाई

तेज प्रसाद चौलागाई

ठेगाना का.म.न.पा.-११, प्रयागमार्ग काठमाण्डौ
Email tejprasad052@gmail.com
सम्पर्क 985-111-0523
आबद्द मिति 14-Apr-2019/२०७६-०१-०१
सदस्यता नम्बर ७७

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
बैशाख, April/May२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
* संस्थाले चालु गरेको अनाथ बालबालिकाहरुको लागि आवास निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. २५,५५५ (पच्चीस हजार, पाच सय पचपन्न) सहयोग प्राप्त । 
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 500 Rs.
माघ, Januarry/February२०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुण, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७७/2020500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 500 Rs.
* सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहको लागि १ थान सिलाइ मेशिन (रु. ८,५०० को) सहयोग गर्नु भएको । 
*सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा एक छाक भोजन स्वरुप रु. २,०१० सहयोग गर्नु भएको । 
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021 500 Rs.
माघ, Januarry/February२०७७/2021 500 Rs.
फाल्गुण, February/March२०७७/2021 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७८/2021
जेष्ठ, May/June२०७८/2021 
आषाढ, June/July२०७८/2021 
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228