अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

खिल बहादुर खड्का

खिल बहादुर खड्का

ठेगाना काठमाडौं महानगरपालिका-४, विशालनगर, काठमाडौं
Email
सम्पर्क 97510-12937
आबद्द मिति 13-August-2016/ २०७३ श्रावन २९
सदस्यता नम्बर ५३

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
जेस्ठ, May/June२०७३/2016511.66 Rs.
आषाढ, June/July२०७३/2016511.66 Rs.
श्रावन, July/August२०७३/2016511.66 Rs.
भाद्र, August/September२०७३/2016521.11 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016521.11 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016 521.11 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2017 521.11 Rs..
पौष, December/Januarry२०७३/2017 521.11 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017 521.11 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017 521.11 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017 521.11 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017 521.11 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017 521.11 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017 521.11 Rs.
श्रावन, July/August२०७४/2017 521.11 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017 521.11 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 521.11 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 521.11 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 521.11 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 521.11 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 521.11 Rs..
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 500 Rs.
* संस्थाले चालु गरेको अनाथ बालबालिकाहरुको लागि आवास निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. २६,१०० (छब्बीस हजार एक सय) सहयोग प्राप्त । 
Month ofYearDonation amount
माघ, January/Februarry२०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020  500 Rs.
श्रावन, July/August२०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७७/2021 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७८/2021 500 Rs.
* मिति २०७८ श्रावण महिनामा आफ्नो जम्म दिनको अवसर पारेर रु. १०००/- सहयोग प्रदान गर्नु भएको । 
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228