अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

अभियन्ता साथीहरु

‘सेवक नेपाल’ नेपालका समग्र अभिभावक बिहिन बालबालिकाहरुसँग समर्पित एक राष्ट्रिय अभियान हो ।