आर्थिक

आज मिति १७ फाल्गुन २०७२ अर्थात 28-02-2016 को दिन सम्म हामी सग नेपाल कोरिया, अमेरिका, साउदी, मलेसिया , ईज्राईल सबै तिर गरि जम्मा भयको कुल रकम यस प्रकार छ ।

परिक्षेद -१,
१) नेपालमा बुद्द गौतमको नाममा खोलेको everest bank मा जम्मा भयको रकम सम्स्थाको एकाउन्टमा पठाउदा ८३६४११ (आठ लाख छत्तिस हजार चार सय एघार)
२) 2-09-2015 मा कोरिया बाट एक करोड वन पठाउदा त्यस बाट हुन गयको नेपाली रुपैया ८,८६,७४३/७३ (आठ लाख, छयासी हजार, सात सय त्रिचालीस रुपैता तिरहत्तर पैसा)
३) कोरिया बाट पुन शिभ प्रसाद भट्ट ज्यु मार्फत पठाईयको सम्स्थाको रकम 3400000 वन को हुन गयको नेपाली रुपैया ३०२२८७ (तीन लाख, दुई हजार, दुई सय सतासी रुपैया)
४) श्री केशब भन्डारी ज्यु बाट जम्मा गराउनु भयको आफ्नो नामको सहयोग कुल जोडेर पठाउनु भयको रु. ५२५०० (बाउन्न हजार पाच सय)
५) ईज्राईल बाट अभियन्ता सुनिता राई सुब्बा ज्युले आफ्नो नामको सहयोग र केही सहयोगी साथिहरुको सहयोग समेत गरि सम्स्थाको एकाउन्टमा जम्मा गराउनु भयको रु.२१३०० (एक्काईस हजार तीन सय)
६) मलेसिया बाट अभियन्ता राजकुमार बुढाथोकी ज्युले आफ्नो नामको मासिकी सहयोग, मलेसियामै रहनु हुने अर्का अभियन्ता अर्जुन खड्का ज्युको नाम बाट प्राप्त मासिकी सहयोग र त्यस्मा एक जना सहयोगी साथिबाट प्राप्त भयको सहयोग जोडेर पठाउदा रु. ३५५५+८३०४ जम्मा रु. ११८५९ (एघार हजार आठ सय उनन्साठी)
नेपालमा जम्मा गराउनु हुने साथिहरु बाट प्राप्त सहयोग
७) श्री जनार्दन तिमल्सिना रु. ३०३०
८) श्री पुर्ण बहादुर खड्का रु. १६६५
९) श्री टंक राक खड्का रु. ३३३०
१०) श्री आनन्द बहादुर खड्का रु. १६६५
११) श्री राम कुमार बस्नेत रु. १६६५
१२) श्री तिलक ब. पान्डे रु. १६६५
१३) श्री रोशन मगर रु.१६६५
१४) श्री जीवन भट्टराई रु. १५१५
१५) श्री होम नाथ भट्ट रु. १५००
१६) श्री सुधिर भट्टराई रु १५००
१७) श्री होम बहादुर खड्का रु. १५००
१८) श्री फनिन्द्र थापा रु. १६६५
१९) श्री राजेन्द्र महर्जन रु. १६६५
२०) कोरिया बाट श्री रुद्र सर्मा ज्यु बाट रु. ५१००० (एकाउन्न हजार)
२१) मलेसिया बाट (सहयोगी) श्री जयलाल बैतडी ज्यु बाट रु.२१७६
कुल रकम २१,८८,३०६/७३ पैसा (एक्काईस लाख, अठासी लाख, तीन सय छ रुपैया/त्रिहत्तर पैसा)
(सम्स्था दर्ता देखि यता कुनै पनि खर्च नकाटेर)
परिक्षेद -२, भयको खर्च बिबहरण
१) सम्स्था दर्ता खर्च रु. ९६४८
२) अभियन्ता परिचयपत्र, बिल भौचर बनाउदा आदिमा भयको खर्च रु. ८९००
३) शारदा दिदिको (सुशासनको नेपाल) सम्स्थाले राखेको नाकाबन्धी बिरोधी कार्यक्रममा हाम्रो सम्स्था (सेवक नेपाल) को तर्फ बाट ऐकबद्दता जनाउन जादा लागेको खर्चमा (सम्स्थाको नाम लोगो अन्कित ब्यानर र रास्ट्रीय झन्डा खरिद गर्दा लागेको) रु. ७५०
४) बालबालिकाको लागि पठाईयको राहत रु. ७६००
५) कार्यलय सामन खरिद ३४५+६१०+१००
सम्स्था दर्ता देखि यताको टोटल खर्च रु. २७९५३ (सत्ताईस हजार, नौ सय त्रिपन्न)
भर्खरै मात्र नेपाल बाट अभियन्ता ब्यास मुनि अधिकारी ज्युले आफ्नो नामको मासिकी सहयोगमा October 2015 देखि march-2016 सम्म (छ महिनाको रु. ५०० को दरले) एक्मुस्ट ३००० राख्नु भयको छ ।
त्यसै गरि आदरणीय पुर्ण बहादुर खड्का ज्यु बाट August 2015 बाट August 2016 सम्म एक बर्ष एक बमिनाको (हरेक महिना नेरु. ५७६/२३ पैसाको दरले) एक्मुस्ट रु. ७४९१ राख्नु हुदा अब सम्स्थाको एकाउन्टमा कुल रकम २१,७०,८४४/१० (एक्काईस लाख, सत्तरी हजार, पाच सय अठसठ्ठी रुपैया दस पैसा र त्यस्को ब्याज २८१३/८४ (दुई हजार, आठ सय तेर्ह रुपैया चौरासी पैसा) सहित गरि सम्स्थामा कुल रकम २१,७३,६५७/९४ (एक्काईस लाख, त्रिहत्तर हजार, छ सय सन्ताउन्न रुपैया चौरानब्बे पैसा) हुन गयको जानकारी गराउदछौ ।
त्यसै गरि कोरियामा हाल जम्मा हुन पुगेको रकम
कोरिया स्थित सेवक नेपालको खातामा ३४,७९,०००/-वन(चौतिस लाख उनान असी हजार मात्र) रहन गएको जानकारी गराउदछौ।
…..धन्यबाद !!